Politica de confidențialitate

Actualizat la 14 iunie 2020


Compania Matte Black SRL, persoană juridică română înregistrată la ONRC sub nr. J38/285/2016, cod de identificare fiscala RO 35869244, în calitate de proprietar al site-ului chefsofromania.ro se angajează să promoveze şi să respecte Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în vigoare de la 25 mai 2018.

Ne angajăm să respectăm drepturile de confidențialitate ale vizitatorilor online și cunoaştem importanța furnizării unui mediu sigur pentru navigarea în site cât și pentru informațiile pe care le colectăm.

Am inclus în fiecare formular web online prin care colectăm date personale informaţii specifice legate de datele respective: tipurile de date colectate, scopurile colectării şi perioda de stocare a acestor date personale.

Politica noastră generală de confidențialitate este descrisă în continuare, în prezentul document.

Vă asigurăm că:

Nu solicităm informații personale decât cele strict necesare în vederea deschiderii contului de Client sau Furnizor ( adresă de mail, pseudonim, Nume, Prenume, număr de telefon, localitatea, județul, în vederea procesării comenzii dumneavoastră și în scop de marketing similar cu serviciile comandate sau în zona de interes prin utilizarea cookie-uri sau în baza acordului dvs.

Colectăm date cu caracter personal direct de la dvs. vizitator al site-ului nostru, în calitate de persoană vizată, conform Regulamentului 679/2016.

Nu împărțim cu nimeni informațiile personale ale utilizatorilor, cu excepția cazurilor când este necesară respectarea legii, dezvoltarea produselor sau protejarea drepturilor noastre.

Pe site-ul nostru dorim sa exercităm controlul asupra a ceea ce este vizibil publicului, vizibil de către motoarele de căutare, exercităm control asupra conținutului care rămâne privat și care va fi șters definitiv.

Mulțumim că ai accesat site-ul nostru.

Scopul Politicii de confidențialitate este de a informa utilizatorul despre datele pe care le colectăm, despre modul în care sunt stocate și despre cum sunt folosite în sensul prelucrării lor.

Vă asigurăm că acordăm atenție sporită confidențialității datelor personale și nu am vândut și nici nu vom vinde baze de date, fiind conștienți că informațiile personale ne aparțin fiecăruia dintre noi, depunem eforturi și facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să procesăm cu atenție informațiile pe care ni le încredințați. Aceste informații sunt importante și vă rugăm să le citești cu atenție.

Politica noastră de confidenţialitate vă informează cu privire la:

ce informaţii colectăm şi de ce le colectăm;

cum utilizăm respectivele informaţii;

opţiunile pe care le oferim, posibilitatea de a pune întrebări în lergătură cu datele personale colectate de noi în site, inclusiv modul în care se accesează şi se actualizează informaţiile.

Prin accesarea și navigarea pe site-ul https://chefsofromania.ro sau prin contactarea noastră prin formularul de contact sau datele de contact afișate declarați că ați fost informat în mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor personale prin parcurgerea celor consemnate în Politica de confidențialitate.

CINE SUNTEM ȘI CUM PUTEM FI CONTACTAȚI

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor personale pe care le-ai lăsat în site sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care ni le-ațifurnizat sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care gestionăm orice problemă de confidențialitate, putem fi contactați la următoarea adresă: Matte Black SRL Râmnicu Vâlcea, Str. Calea lui Traian ne 173, bl. 18, sc. A, ap. 5, județ Vâlcea, mail contact@chefsofromania.ro, telefon 0763 010 202 sau direct prin formularul de contact din site.

DEFINIȚII

„GDPR”, „Regulamentul”

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation)

„date cu caracter personal”

orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

”prelucrare”

înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„operator”

înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„consimțământ”

al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

„încălcarea securității datelor cu caracter personal”

înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

SCHIMBĂRI

Politica de confidențialitate poate fi schimbată în orice moment, în funcție de modificările legislative intervenite ulterior intrării în vigoare a Regulamentului. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, ce va fi făcută prin afișare pe site.

CE INFORMAȚII COLECTĂM?

1. Informațiile furnizate voluntar prin accesarea site-ului și contactarea noastră

La utilizarea formularului de contact de pe site, dacă ne contactați prin telefon sau e-mail sau comunicați cu noi în orice mod, când plasați un proiect ceea ce echivalează cu o comandă sau când ne dați în mod voluntar informații pe care le prelucrăm pentru a ne onora obligațiile ce ne revin în calitate de marketplace. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon, locația proiectului.

Când postezi un comentariu la un articol de pe blog, primim informațiile (nume și e-mail).

Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date.

Nu dezvăluim, nu transferăm informații către terți naționali, din Spațiul Economic European (SEE) sau din afara SEE.

2. Informații pe care le colectăm automat

Când navigați pe site, este posibil să colectăm informații despre vizita dvs. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, activitatea de navigare, tipul de dispozitiv de unde am fost accesați, regiunea din care ne contactezi și alte informații despre modul în care ați interacționat cu noi. Aceste informații sunt colectate prin folosirea Politicilor de cookies sau tehnologii similare.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale utilizatorului de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și ce este cel mai important nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Dacă preferați să nu aveți instalate module cookie pe hard disk, vă recomandăm să consultați documentația browser-ului sau fereastra de ajutor pentru mai multe informații.

Cu toate acestea, modulele cookie pot fi necesare pentru difuzarea anumitor aplicații pe site-urile noastre, iar blocarea acestora poate duce la imposibilitatea accesării anumitor aplicații și navigarea în platformă sau accesul la informațiile din blog să nu poată fi executate.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Cookie-urile pot colecta date cu caracter personal numai cu acordul dvs. și dacă le furnizați voluntar.

TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor (GDPR), iar tu beneficiezi de drepturile prevăzute în Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau a dreptul de a se opune prelucrării.

În ce privește datelor pe care ni le oferiți voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” conform art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016.

În ce privește datele oferite voluntar prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blogului transparență și informare.

Consimțământul dvs.nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, vă dați în mod valabil consimțământul asupra prelucrării, dar aveți opțiunea să setați prin personalizare informațiile pe care doriți să vi le transmitem.

Site-ul https://chefsofromania.ro este afiliat cu Google, Facebook, Instagram , Youtube și Pinterest într-o rețea de marketing online bazat pe comportamentul vizitatorilor.

Spre exemplu, când sunteți interesat de un anumit subiect și accesați această informație prin motoare de căutare, vi se vor afișa mai multe site-uri pe care le veți vizita și mai multe pagini pe internet care conțin subiectul căutat.

Întotdeauna, în paginile respective sunt linii de cod de la Google și de la Facebook care notează faptul că ai vizitat pagina respectivă și, prin urmare, că există un interes pentru acel subiect. Mai mult, Google și Facebook pot să facă legături și cu alte fișiere cookie ale partenerilor lor. Aveți posibilitatea blocării fișierelor cookie de marketing conform legii, dar aceasta va conduce la blocarea încărcării tuturor fișierelor cookie atât originale Google și Facebook cât și a celor ale partenerilor. Dacă nu sunteți de acord cu cookie-urile de marketing nimic nu va fi plasat pe computerul dvs., care să introducă vizita și interesul pentru un anumit subiect în bazele de date pentru marketing comportamental. Dacă vreți să întrerupeți afișarea de reclame personalizate după ce anterior le-ați acceptat va trebui să eliminați periodic din calculatorul dvs. fișierele cookie sau să optați pentru eliminarea din bazele respective de date de la Google sau Facebook, caz în care ele vă rețin identitatea dar vor șterge informațiile cu privire la preferințe.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate realiza în mod legal numai dacă se bazează pe unul din temeiurile juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) din Regulament, respectiv:

(a)Consimțământul persoanei vizate;

(b) Prelucrare necesară pentru încheierea sau executarea unui contract;

(c) Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale;

(d) Prelucrare necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

(e) Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

(f) Prelucrare necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

Prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 iar tu beneficiezi de drepturile prevăzute în Capitolul III din Regulament: „Drepturile persoanei vizate” , respectiv: „accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau a dreptul de a se opune prelucrării”.

Pentru orice informații sau alte probleme legate de protecția datelor cu caracter personal ne puteți contacta pe mail: contact@chefsofromania.ro sau telefon 0763 010 202.

În situația în care considerați că drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost încălcate, nu ați fost mulțumit de răspunsurile noastre cu privire la gestionarea datelor cu caracter personale pe care ni le-ați încredințat spre prelucrare aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR

pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;

pentru a răspunde la întrebări și solicitări adresate nouă;

pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

în scop marketing, însă numai ulterior obținerii consimțământului;

pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim.

Pentru a nu mai primi mesaje promoționale, puteți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail;

1. Perioada de stocare a datelor

Datele cu caracter personal sunt stocate numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopului colectării, dar nu mai mult de 24 luni de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi.

Limităm durata de stocare a datelor personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de prelucrare. Vă asigurăm că ele vor fi protejate prin criptare sau depersonalizare, iar ulterior vor fi șterse definitiv din evidențele noastre.

Analizăm în permanență necesitatea păstrării în continuare a datelor personale provenite de la clienții noștri și de la vizitatorii noștri. În fiecare an analizăm datele colectate și prelucrate, în vederea filtrării, sortării și menținerii lor numai în cazul în care scopul prelucrării este actual.

Ștergem datele personale într-un interval de timp specificat, la maxim 24 luni din momentul în care relația cu noi se încheie (pentru newsletter există posibilitatea dezabonării).

Procedăm la ștergerea datelor personale în momentul când ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o bază legală, date pe care le ștergem la expirarea termenului legal de păstrare.

2. Păstrăm în siguranță datele personale

Păstrăm în siguranță datele personale:

cu măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare,

menținem un nivel adecvat de securitate împotriva prelucrării neautorizate, prelucrării ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale,

am implementat și actualizăm în permanență măsuri pentru descoperirea breșelor de securitate, pentru a limita consecințele unui eventual incident și a recupera datele personale afectate.

CUM ȘI CUI COMUNICĂM DATELE PERSONALE

Vom comunica datele personale către colaboratorii direcți, unde accesul la anumite date personale este necesar pentru realizarea serviciilor aferente bunei desfășurări a activității noastre (servicii de email marketing/newsletter, procesatori de plăți, servicii de contabilitate în vederea întocmirii raportărilor legale obligatorii către autoritățile fiscale).

Există posibilitatea să dezvăluim datele personale către următoarele entităţi:

Furnizori de servicii. Companii care furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, în următoarele situații precum:transmiterea de e-mail în numele nostru, companiilor de soft, serviciilor de contabilitate sau administratorilor de site. Acești colaboratori sunt selectați cu atenție și ne asigurăm că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste companii sunt împuternicite să folosească aceste date numai în scopul de a ne executa serviciile contractate.

Autorități ale statului pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească);

Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile dvs. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţi sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.

Nu dezvăluim informaţiile tale către terţe părţi ce nu execută servicii pentru noi cu scopul de a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul dvs.

TRANSFERUL DE DATE CĂTRE STATE TERȚE

Nu vom transfera datele către state din Uniunea Europeană sau și din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, vă vom informa în mod corespunzător, vă vom prezenta garanțiile aferente și vă vom solicita consimțământul.

CE DREPTURI AVEȚI ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE PERSOANALE

Regulamentul prevede 8 drepturi specifice în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, care pot fi exercitate în măsura în care nu aduc atingere drepturilor și libertăților altora:

(a) Dreptul de acces la date;

(b) Dreptul la rectificarea datelor;

(c) Dreptul la ștergerea datelor;

(d) Dreptul la restricționarea prelucrării;

(e) Dreptul la portabilitatea datelor;

(f) Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;

(g) Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea;

(h) Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal.

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa contact@chefsofromania.ro cu titlu „retragere consimțământ” sau prin sms la nr. 0763 010 202 cu textul „retragere consimțământ”.

În situația în care considerați că drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost încălcate, aveți dreptul de a vă adresa justiției sau de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a solicita și obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a solicita și obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”)

În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, a fost retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal cu respectarea prevederilor legale de păstrare și arhivare pentru a fi puse la dispoziția autorităților.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulament pentru perioada în care se verifică dacă drepturile noastre legitime sau obligația de a respecta prevederi legale prevalează asupra drepturilor tale.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a solicita și primi datele cu caracter personal furnizate de tine într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament,

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

Nu aveți acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la bază consimțământul explicit.

Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal

Avem obligația să vă comunicăm în calitate de “persoană vizată” orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau solicitării, precum și eventuale solicitări de date din partea autorităților statului sau divulgări de date urmare a incidentelor de securitate.

CONSIDERENTE ÎN CE PRIVEȘTE COMUNICAREA DATELOR

Perioada de timp: Vom răspunde solicitării în termen de 30 de zile. Termenul poate fi prelungit, conform Regulamentului din motive temeinice sau în funcție de complexitatea solicitării.

Restricționarea accesului: Este posibil să nu putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale, fiind constrânși de prevederi legale și vom comunica în acest sens poziția noastră în spiritul respectării prevederilor legale de care suntem ținuți. Dacă refuzăm cererea dvs.de acces, vă vom informa despre motivul legal al refuzului.

Imposibilitatea de a vă indentifica: Este posibil să nu putem căuta datele dvs. personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea transmisă. În unele cazuri( datele furnizate prin cookie-uri) nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării, cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să permită identificarea.

EXERCITAREA DREPTURILOR

Pentru exercitarea drepturile legale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@chefsofromania.ro sau la nr. de telefon 0763 010 202.